ประวัติความเป็นมา วัดเขานางบวช

        วัดเขานางบวช ตั้งอยู่ที่ ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีขึ้นไปทางทิศเหนือ ประมาณ 42 กิโลเมตร

        ย้อนไปใน พ.ศ.2308 สมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ ในขณะที่พม่าตั้งค่ายล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่ ชาวบ้านบางระจันได้รวมตัวกันต่อสู้กับพม่า ที่บ้านบางระจัน เมืองสิงห์บุรี ซึ่งมีผู้นำสำคัญของชาวบ้านและปรากฏชื่อ 12 ท่าน คือ พระอาจารย์ธรรมโชติ นายแท่น นายโชติ นายอิน นายเมือง นายทองแก้ว นายดอก นายจันหนวดเขี้ยว นายทองแสงใหญ่ นายทองเหม็น ขุนสรรค์ และพันเรือง ชาวบ้านบางระจันได้ต่อสู้กับพม่า และสามารถเอาชนะกองทัพพม่าได้ถึง 7 ครั้ง จนถึงครั้งที่ 8 ชาวบ้านบางระจันจึงพ่ายแพ้ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ พ.ศ.2309 รวมเวลาที่ไทยรบกับพม่าทั้งสิ้น 5 เดือน คือตั้งแต่เดือน 4 ปลายปีระกา พ.ศ.2308 ถึงเดือน 8 ปีจอ พ.ศ.2309

อ่านเพิ่มเติม...

 

ศาลาพระอาจารย์ธรรมโชติ

        ศาลาพระอาจารย์ธรรมโชติ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปเนื้อสำริด ปางห้ามสมุทร สมัยอยุธยาตอนต้น อายุกว่า 700 ปี เป็นพระพุทธรูปที่รับกาลที่ 5 ทรงโปรดรับสั่งให้นำกลับพระราชวัง เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้น เพื่อบูรณะ และส่งกลับมาประดิษฐานที่วัดภายหลังจากที่บูรณะเสร็จแล้ว

 

วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ

        วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ เป็นสถานที่พระอาจารย์ธรรมโชติใช้จำพรรษา สร้างขึ้นในสมัยพระอาจารย์ธรรมโชติ ประมาณปี พ.ศ.2308

 • ภายในเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง (สำริด) อายุกว่า 250ปี
 • อุโมงค์ที่พระอาจารย์ธรรมโชติใช้หลบซ่อนตัวจากทหารพม่า หลังจากที่ค่ายบางระจันแตกพระอาจารย์ธรรมโชติ ได้กลับมาอยู่ที่วิหารนี้ และได้มีทหารพม่าติดตามมาจะฆ่าท่าน เพื่อที่ไม่ต้องการให้ท่านมาเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้าน เพื่อต่อต้านทหารพม่าอีก ท่านจึงใช้อุโมงค์แห่งนี้ซ่อนตัวจากทหารพม่า ตามคำบอกเล่าของคนเก่า ๆ อุโมงค์แห่งนี้ ปลายอุโมงค์สามารถไปโผล่ได้ที่กลางทุ่งนา ด้านหลังเขา แต่ปัจจุบัน ไม่สามารถลงไปได้แล้ว เนื่องจากมีก้อนหินใหญ่ มาปิดปากอุโมงค์ไว้
 

พระอุโบสถพระอาจารย์ธรรมโชติ

        พระอุโบสถพระอาจารย์ธรรมโชติ สร้างขึ้นในสมัยพระอาจารย์ธรรมโชติ (อายุราว 250 กว่าปี) และรัชกาลที่ 5 ได้ทรงโปรดให้บูรณะหลังคาเมื่อครั้งทรงเสด็จประพาสต้น บนยอดเขาแห่งนี้ ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าของวัด

 

พระพุทธองค์ใหญ่ ปางปฐมเทศนา

        พระพุทธรูปองค์ใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2514 เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ครั้งแรกท่านประดิษฐานอยู่ที่เชิงเขา ปัจจุบันท่านถูกอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานอยู่บนยอดเขา

        พระพุทธรูปองค์นี้ เป็นเอกลักษณ์ของวัด และมีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้ และขอพรอยู่เสมอ ตามคำบอกเล่า หลังจากที่ได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้เสร็จแล้ว ทางวัดได้นิมนต์เกจิอาจารย์ มาร่วมพิธีปลุกเสกด้วย อาทิ

 • หลวงพ่อแพ
 • หลวงพ่อมุ่ย
 • หลวงพ่อกวย
 • หลวงปู่โต๊ะ
 • หลวงพ่อจวบ
 • หลวงพ่อเจริญ
 • ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม...

 

มณฑปพระอาจารย์ธรรมโชติ

      มณฑปพระอาจารย์ธรรมโชติ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายประการ ได้แก่

 • พระบรมสารีริกธาตุ ได้รับมอบจากรัฐบาลไทย เนื่องจากเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสต้น วันที่ 19 ตุลาคม 2451
 • พระพุทธไม้หลวงพ่อแก่นจันทร์ (องค์สีทอง) เป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากไม้แก่นจันทร์ สร้างขึ้นในสมัยพระอาจารย์ธรรมโชติ เป็นพระพุทธรูปประจำวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก
 • พระพุทธรูปศิลปะพม่า สร้างจากไม้
 • รูปหล่อพระอาจารย์ธรรมโชติ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านละแวกนี้ให้ความเคารพนับถือมาก และจัดให้มีงานบุญไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด พร้อมทั้งรำลึกถึงหลวงปู่ธรรมโชติ ในกลางเดือน 4 ของทุกปี เพราะท่านเป็นขวัญและกำลังใจของทหารและชาวบ้าน ครั้งศึกบางระจัน ทั้งท่านยังเป็นพระที่มีวิชาอาคมแก่กล้าในการปลุกเสกเครื่องรางของขลังที่ชาวบ้านใช้เป็นขวัญกำลังใจในการรบ ความนับถือนั้นยังคงสืบต่อมายังชนรุ่นหลัง ไม่เสื่อมคลายตราบจนทุกวันนี้

อ่านเพิ่มเติม...