มณฑปพระอาจารย์ธรรมโชติ

      มณฑปพระอาจารย์ธรรมโชติ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายประการ ได้แก่

  • พระบรมสารีริกธาตุ ได้รับมอบจากรัฐบาลไทย เนื่องจากเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสต้น วันที่ 19 ตุลาคม 2451
  • พระพุทธไม้หลวงพ่อแก่นจันทร์ (องค์สีทอง) เป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากไม้แก่นจันทร์ สร้างขึ้นในสมัยพระอาจารย์ธรรมโชติ เป็นพระพุทธรูปประจำวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก
  • พระพุทธรูปศิลปะพม่า สร้างจากไม้
  • รูปหล่อพระอาจารย์ธรรมโชติ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านละแวกนี้ให้ความเคารพนับถือมาก และจัดให้มีงานบุญไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด พร้อมทั้งรำลึกถึงหลวงปู่ธรรมโชติ ในกลางเดือน 4 ของทุกปี เพราะท่านเป็นขวัญและกำลังใจของทหารและชาวบ้าน ครั้งศึกบางระจัน ทั้งท่านยังเป็นพระที่มีวิชาอาคมแก่กล้าในการปลุกเสกเครื่องรางของขลังที่ชาวบ้านใช้เป็นขวัญกำลังใจในการรบ ความนับถือนั้นยังคงสืบต่อมายังชนรุ่นหลัง ไม่เสื่อมคลายตราบจนทุกวันนี้

        มณฑปพระอาจารย์ธรรมโชติได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2551 และได้แล้วเสร็จ เมื่อ มีนาคม 2553 ทำการอัญเชิญรูปหล่อพระอาจารย์ธรรมโชติ ประดิษฐานบนมณฑป เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2553 พร้อมทำพิธีฉลองมณฑปในวันเดียวกัน