วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ

        วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ เป็นสถานที่พระอาจารย์ธรรมโชติใช้จำพรรษา สร้างขึ้นในสมัยพระอาจารย์ธรรมโชติ ประมาณปี พ.ศ.2308

  • ภายในเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง (สำริด) อายุกว่า 250ปี
  • อุโมงค์ที่พระอาจารย์ธรรมโชติใช้หลบซ่อนตัวจากทหารพม่า หลังจากที่ค่ายบางระจันแตกพระอาจารย์ธรรมโชติ ได้กลับมาอยู่ที่วิหารนี้ และได้มีทหารพม่าติดตามมาจะฆ่าท่าน เพื่อที่ไม่ต้องการให้ท่านมาเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้าน เพื่อต่อต้านทหารพม่าอีก ท่านจึงใช้อุโมงค์แห่งนี้ซ่อนตัวจากทหารพม่า ตามคำบอกเล่าของคนเก่า ๆ อุโมงค์แห่งนี้ ปลายอุโมงค์สามารถไปโผล่ได้ที่กลางทุ่งนา ด้านหลังเขา แต่ปัจจุบัน ไม่สามารถลงไปได้แล้ว เนื่องจากมีก้อนหินใหญ่ มาปิดปากอุโมงค์ไว้